SENSENODES LÖSNING FÖR INTELLIGENT ENERGIÖVERVAKNING LEVERAR MYCKET
MER ÄN BARA ENERGIEFFEKTIVISERINGAR. DEN GER DIG ÄVEN VÄRDEFULLA INSIKTER SOM SKAPAR TRYGGHET. GENOM ATT FOKUSERA PÅ DE VIKTIGASTE DELARNA AV DIN ENERGIFÖRBRUKNING KAN DU MARKANT MINSKA RESURSSLÖSERIET OCH FÖRBÄTTRA FÖRETAGETS RESULTAT.

CATENA ENERGIEFFEKTIVISERAR 

SINA STORA

FÄLTBASERADE KYLENHETER.

KVINNOKLINIKEN I LUND HAR FÖRBÄTTRAT

SITT INOMHUSKLIMAT GENOM ATT

ÖVERVAKA CO2- OCH TEMPERATURNIVÅERNA.

HELSINGBORGS KOMMUN

ANVÄNDER INTELLIGENTA ÖVERVAKNINGSSYSTEM

FÖR INDIVIDUELL FAKTURERING AV

SINA ABONNENTER.

TRELLEBORG FÖRBÄTTRAR SIN

ENERGIEFFEKTIVITET GENOM ATT

ELIMINERA ONÖDIG GRUNDBELASTNING.

LADDA NED VÅR PDF MED ALLA

FALLBESKRIVNINGAR OCH LÄS MER!

cfabutt3v2

LADDA NED VÅR PDF MED ALLA

FALLBESKRIVNINGAR OCH LÄS MER!

cfabutt3v2
SENSENODE I KORTHET

SenseNodes lösning kallas Smart Energy Tracking Technology (SETT). Denna övervakningsteknik ger dig en mycket detaljerad översikt över var och hur du använder energi. Och när du vet exakt när och var du använder mest energi kan du vidta åtgärder för att sänka energianvändningen. Skapa en bättre och mer hållbar framtid för ditt företag – och vår planet.

NEDLADDNINGAR

KONTAKT

SENSENODE AB
IDEON SCIENCE PARK
223 63 LUND
SWEDEN

INFO@SENSENODE.COM
+46 70 830 95 68
SOCIALA MEDIER
© SENSENODE AB